Opis projekta

Splošno o projektu NEDO

Projekt NEDO poteka v japonsko - slovenskem partnerstvu, osnovni partnerji so NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES.  Cilj projekta je demonstracija platforme za upravljanje z električno energijo tako na nivoju celotnega mesta, kot tudi na nivoju javnih zgradb ter individualnih stanovanjskih objektov. Predelava transformatorskih postaj, kjer se bo izvajal projekt na nivoju mesta je v polnem teku. Prav tako so že izbrane javne zgradbe ter načrtovani posegi na njih. 

Ker pa bi v okviru projekta izvajalci želeli preizkusiti in demonstrirati tudi načine pametnega upravljanja z energijo pri individualnih uporabnikih, bodo nekaj deset gospodinjstev brezplačno opremili s sodobnim sistemom pametnega upravljanja z energijo (HEMS).

 

Pilotne aktivnosti v Idriji so del priprav na spremembe, ki se v prihodnosti obetajo na področju obračuna porabe električne energije. Dejstvo je, da se poraba nenehno povečuje in v najbolj obremenjenih dnevnih intervalih lahko dobava zadostne količine elektrike postane za distributorja resen problem. V Evropi se že testirajo različne metode uvajanja tako imenovane dinamične dnevne tarife, kar v osnovi pomeni, da se cena električne energije tekom dneva večkrat spreminja. V času, ko je poraba večja, bo tudi cena večja in obratno. Že do sedaj smo uporabniki dvotarifnega merjenja porabe prilagajali odjem tako, da smo poskusili čim več porabnikov uporabljati v času nižje tarife (nočni čas). V primeru, da se bo cena energije spremenila večkrat na dan, pa bo prilagajanje porabe brez uporabe pametnih sistemov upravljanja za uporabnike postalo bistveno težavnejše.

Za strokovni del namestitve sistema pametnega upravljanja v hiši (HEMS) je v okviru projekta zadolženo podjetje Robotina d.o.o., koordinator aktivnosti je Občina Idrija, ki je tudi partner v projektu NEDO.

Več o projektu NEDO si lahko preberete na spletni strani: https://www.eles.si/projekt-nedo